Vyhledávání
Nacházíte se zde: Společnost  > Pokyny pro chování

Etický kodex společnosti maxon

Chování
pokyny
ve společnosti Maxon

Jednáme na základě spravedlnosti, profesionality a respektu. Proto se všichni zaměstnanci společnosti maxon zavázali dodržovat nejvyšší etické zásady při jednání se zákazníky, obchodními partnery, konkurenty a kolegy.

Skupina maxon Group usiluje o dokonalost svých výrobků. Totéž platí i pro chování všech zaměstnanců, a proto společnost dodržuje přísná pravidla. Mezi ně patří:

 
  • Fair play na trhu. Jsme proti korupci a úplatkářství jakéhokoli druhu. Jsme proti korupci a úplatkářství jakéhokoli druhu.

  • Respekt. Ke každému zaměstnanci přistupujeme se stejnou úctou. Netolerujeme žádnou diskriminaci a obtěžování.

  • Ochrana pracovníků. Při vývoji, výrobě a dodávkách svých výrobků klade společnost maxon velký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

  • Šetrný přístup k životnímu prostředí. Zavázali jsme se používat udržitelné materiály a šetrné výrobní postupy.

  • Otevřená komunikace. Společnost maxon vede dialog se svými obchodními partnery, zaměstnanci, vládními a regulačními orgány a médii na základě spravedlnosti, profesionality a respektu.Platforma pro správu souhlasů od společnosti Real Cookie Banner