Jesteś tutaj: Firma  > Wytyczne dotyczące zachowania

Kodeks postępowania w Maxon

Zachowanie
wytyczne
w Maxon

Działamy w oparciu o uczciwość, profesjonalizm i szacunek. Dlatego wszyscy pracownicy maxon są zobowiązani do przestrzegania najwyższych wytycznych etycznych w kontaktach z klientami, partnerami biznesowymi, konkurentami i współpracownikami.

Grupa maxon dąży do doskonałości swoich produktów. To samo dotyczy zachowania wszystkich pracowników, dlatego firma przestrzega surowych zasad. Obejmują one

 
  • Fair play na rynku. Sprzeciwiamy się korupcji i łapówkarstwu wszelkiego rodzaju.

  • Szacunek. Każdy pracownik jest traktowany z takim samym szacunkiem. Nie tolerujemy dyskryminacji i nękania jakiegokolwiek rodzaju.

  • Ochrona pracowników. Opracowując, produkując i dostarczając swoje produkty, Grupa maxon przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

  • Przyjazny dla środowiska. Jesteśmy zaangażowani w stosowanie zrównoważonych materiałów i łagodnych procesów produkcyjnych.

  • Otwarta komunikacja. Grupa maxon prowadzi dialog ze swoimi partnerami biznesowymi, pracownikami, organami rządowymi i regulacyjnymi oraz mediami w oparciu o uczciwość, profesjonalizm i szacunek.Platforma zarządzania zgodami przez Real Cookie Banner